Novinky

ŠKOLAMYŠL OTEVŘE V PŘÍŠTÍM ROCE II. STUPEŇ ZŠ

Základní škola Mozaika v Litomyšli zvaná „Školamyšl" má za sebou úspěšný první rok fungování a pokračuje dále. Původní skupina dětí (jedenáct) se v letošním školním roce rozrostla. Přišli nejen noví prvňáci, ale i děti do vyšších ročníků. Na rozvoji školy se tak spolu s pedagogy a rodiči v současnosti podílí 23 dětí v pěti ročnících. Pracujeme dle metodiky vzdělávacího programu Začít spolu (v mezinárodním označení Step by Step) ve věkově smíšených skupinách 1.- 2. ročník a 3.-5. ročník. Ve vyučování vytváříme také situace, v nichž děti spolupracují napříč všemi ročníky, aby se od sebe mohly učit, vzá- jemně se inspirovat, pomáhat si, prostě být „jedna parta".

Chceme poskytnout dětem kompletní základní vzdělávání na prvním i druhém stupni školy. Proto již v příštím školním roce 2016/2017 otevíráme šestý ročník, v následují- cích letech pak další ročníky druhého stupně až po devátý. Druhý stupeň školy bude ve svém pojetí navazovat na principy vzdělávacího programu Začít spolu. To znamená, že i starší děti zažijí spolupráci, učení se v souvislostech prostřednictvím projektů, které propojují jednotlivé předměty do logických celků, slovní hodnocení atd. To vše při zachování školy s rodinnou atmosférou (menším počtem dětí ve třídách), ve které je prioritou budování dobrých sociálních vztahů a bezpečného prostředí pro učení se. Kapacita šestého ročníku není zatím plně obsazena. 

 

Rodičovská kavárna na téma ČTENÁŘSKÁ DÍLNA

Dne 2.listopadu 2015 pořádáme pro rodiče a zájemce o naši školu rodičovskou kavárnu na téma "čtenářská dílna". V jejím průběhu si můžete vyzkoušet, jak se v naší škole dělá čtenářská dílna. Začátek kavárny je v 17:00 a předpokládaný konec v 18:30. Další informace naleznete v přiloženém letáku.

 

VÍKENDOVÝ POBYT PRO RODIČE S DĚTMI

Od 22.května do 24.května 2015 pořádáme víkendový pobyt pro rodiče žáků naší školy. Tentokrát se sejdeme v turistické chatě TJ Jiskra Litomyšl ve Vranicích u Jarošova.

 

 ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 

Zveme vás k zápisu. 

Pro školní rok 2015/2016 přijímáme děti do 1. až 5. ročníku ZŠ. Zápis bude probíhat v období od 15. ledna do 15. února 2015 v prostorách školy

na Smetanově náměstí 15  v Litomyšli (budova Céské pošty, boční vchod). Další informace naleznete na stráce Zápis 2015/2016.

 

DNY OTEVŘENÉ VÝUKY

Zveme rodiče a děti do vyučování. Budete se moci zapojit nebo jen pozorovat. Záleží na vás, co si vyberete.

Kdy: každý týden od 9. prosince 2014 do 12. února 2015 v úterý, středu a čtvrtek 

Kde:  Smetanovo náměstí 15, Litomyšl, budova České pošty (boční vchod 2.patro)

Z kapacitních důvodů vás žádáme o předchozí potvrzení své návštěvy na telefonním čísle 776 011 742776 011 742
nebo e-mailové adrese: info@skolamysl.cz.
 
Těšíme se na vás.  
 
 
 
 

PŘIJĎTE NÁS NAVŠTÍVIT

Srdečně vás zveme na návštěvu ZŠ Mozaika v Litomyšli. Dveře naší třídy budou otevřeny všem dětem, rodičům a dalším zájemcům, kteří chtějí zjistit, jak to u nás chodí.

 

Kdy:  20.10. 2014 (15.00-17.00 hodin)

         21.10. 2014 (15.00-17.00 hodin)

Kde: Smetanovo náměstí 15, Litomyšl – budova České pošty,

         přístup je bočním vchodem, 2. patro

 

Budete mít příležitost prohlédnout si prostory a zeptat se na vše, co vás zajímá. Děti si mohou pohrát v učebních koutcích - centrech aktivit. V době od 15.00 do 16.00 s námi bude jedna z paní učitelek

Těšíme se na vás.

Pro více informací pište e-mail: na skolamysl@email.cz nebo volejte: 702 878 285702 878 285 

Přijďteknámnanávštěvu_Školamyšl.png (163,7 kB)

 

Video z veřejného otevření třídy (Naše děti vypovídají poté, co ve škole strávily jeden den).

Dne 5. 9. 2014 vyšel článek v 5 + 2 (a v regionální verzi MF Dnes)

V Litomyšli otevřeli z popudu rodičů novou školu

Chcete-li vědět, jak je to máme v praxi a doopravdy, ozvěte se.

Dne 4. 9. 2014 o nás vyšel článek v Rychnovském deníku

"Mozaika otevřela pobočku u sousedů"

 

Proběhl zahajovací pobyt v Deštném (2.-4.. září 2014)

snímky naleznete zde

 

Start! 1.9.2014! :-)

Rodiče našich dětí finišují s přípravou a zařizováním prostor v budově České pošty a moc se s dětmi těší na první školní den. :-)

1. září od 8 hodin strávíme s našimi školamyšlaty první vyučovací hodinu v nové třídě. Následovat bude malá oslava. Společně s paními učitelkami věříme, že nám bude všem dobře nejen první školní den, ale i po celý rok.

Díky za všechnu podporu, kterou nám vyjadřujete! :-)

Ministerstvo vydalo konečné povolení! :-)

Máme tolik očekáváný souhlas MŠMT! S účinností od 1.9.2014 se do školského rejstříku zapisuje u Základní školy Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou nové místo poskytování vzdělávání, a to v Litomyšli. (což jsme my):-)

 

Výběrové řízení na místo učitele a asistentky

Již jsme uzavřeli výběrové řízení na pozici učitele/učitelky pro naši třídu. Vybrali jsme velmi vhodné, plně kvalifikované kandidátky, které zaujmou post učitelky a asitentky - více informací najdete zde. Fotky ze společného nedělního setkání najdete ve Fotogalerii.

 

Ministerstvo školství potvrdilo potřebnou výjimku

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodlo o povolení "umístění odloučeného pracoviště mimo území kraje, v němž má škola  sídlo". (ZŠ Mozaika totiž sídlí v jiném kraji, než je kraj náš a školský zákon vyžaduje v tomto případě rozhodnutí ministerstva).

 

Školamyšl ve zpravodaji města Litomyšl

Na straně 17 aktuálního čísla zpravodaje města Litomyšl, vyšel krátký článek o naší škole. 

Přejeme Vám pěkné počtení. 

Celý zpravodaj ve formátu PDF je možné stáhnout zde:
https://www.litomysl.cz/?lang=cz&co=lilie&akce=download

 

Stanoviska krajů

Oba dotčené krajské úřady potvrdily písemně svůj souhlas se zřízením odloučeného pracoviště ZŠ Mozaika v Litomyšli (21. 5. 2014 Pardubický a 23. 5. 2014 Královéhradecký).

 

Přístí setkání: 23.5.-25.5. 2014 víkendový pobyt na Hudálně https://www.hudalna.cz/

 

Vyšel článek ve Svitavském deníku

Článek Aktivní komunita rodičů se rozhodla založit novou skolu vyšel dne 16. 5. 2014 a přibližuje aktivitu naší skupiny při zakládání věkově smíšené třídy, pracující podle vzdělávacího programu Začít spolu v Litomyšli.

 

Spolek Školamyšl má právní subjektivitu

 

Dne 9.5. byl zapsán náš spolek "Školamyšl, z.s."  do Veřejného rejstříku. :-)

 

Školamyšl na tiskové konferenci města

Záměr otevřít pro naše děti třídu Školamyšl byl představen na květnové tiskové konferenci města Litomyšl. Krátký sestřih z představení je možné vidět v čase záznamu od 5:05 do 5:40 : https://www.youtube.com/watch?v=jU23tVvvW88&feature=youtu.be
   

RaM Města Litomyšl schválila náš záměr

 
Jsme moc rádi, že dne 15.4.2014 dala  Rada Města Litomyšl ve svém usnesení č. 357/14 souhlasné stanovisko ke zřízení odloučeného pracoviště Základní školy Mozaika, o.p.s., se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Celé znění usnesení je uvedeno na webových stránkách města.