Školamyšl, z.s. Litomyšl

Školamyšl je spolkem pro podporu vzdělávání a partnerem Základní školy Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou. Spolek zajišťuje litomyšlské pracoviště školy a sdružuje rodiče školáků současných i budoucích.

Máte chuť se přidat? Kontaktujte nás.

 
Školamyšl, z.s.

Hrnčířská 272

57001, Litomyšl
IČO: 02951037
Bankovní spojení: KB LITOMYŠL,
č.ú.: 107-7612350257/0100

Předsedkyně spolku Věra Krejčová
tel.: 776 011 742

 

Kdo jsme?

Jsme skupina rodičů z Litomyšle a blízkého okolí, kteří mají konkrétní představy o vzdělávání našich dětí.

Na základě našich zkušeností a odborných poznatků máme zájem na vzdělávání našich dětí ve věkově smíšených třídách základní školy, pracujících plně na platformě vzdělávacího programu Začít spolu. Tento program splňuje naše představy o vzdělávání našich dětí a zároveň potvrzuje oficiální směr, kudy by se vzdělávání podle zavedeného Rámcově vzdělávacího programu mělo ubírat: učivo již není chápano jako to hlavní, o co ve škole jde, učivo je považováno za prostředek, kterým se mají rozvíjet klíčové kompetence pokrývající významné okruhy lidské činnosti. Jde o kompetence učit se, řešit problémy, komunikovat, pracovat, spolupracovat, vycházet spolu a být občanem.

Zároveň program Začít spolu umožňuje široké zapojení rodičů do aktivit školy. Pokládáme za důležité i užitečné, abychom byli pro školu partnery, kteří mají možnost se účastnit i pomáhat při samotné výuce (např. práce v centrech, projektové dny), kteří můžou s dětmi sdílet své zkušenosti, znalosti, dovednosti z různých oborů našeho života, kteří pomůžou při plánování a realizaci odpoledních aktivit pro děti atd.  Jsme tu, připraveni naši školu spoluvytvářet.

 

Máme Litomyšl rádi. Těší nás, že zde své děti můžeme vychovávat a chceme, aby se naše děti v Litomyšli také vzdělávaly. Školu, kterou jsme pro své děti hledali, jsme ve svém okolí nenašli, proto jsme se rozhodli založit svoji třídu. S nabídkou spolupráce jsme přirozeně nejprve oslovili všechny stávající základní školy v Litomyšli, které však sdělily, že naší žádosti o zastřešení zmíněné třídy nevyhoví. Postoj zdejších škol, který tlumočili jejich ředitelé, nám nezbývá než respektovat. Další logickou variantou realizace našeho záměru byla proto existence třídy pod některou jinou základní školou.

Naši snahu chápeme jako doplnění a rozšíření stávající nabídky škol v Litomyšli.

 

Fungujeme jako otevřená rodičovská skupina na principu komunity, nejsme služba, klientský servis, či škola na zakázku. Postup práce vytváříme na společných schůzkách a takto dohodnutý postup je základní kámen naší spolupráce.

 

Co si nejvíce rodiče naší komunity přejí:

  • aby naše děti do školy chodily rády, učení je těšilo, dávalo jim smysl
  • aby naše děti byly ve škole lidsky respektovány a měli příležitost osvojovat si dovednosti klíčové pro život
  • individuální přístup při vzdělávání našich dětí, respektující jejich sociální a duševní vývoj, podporující jejich potenciální vlohy a nadání
  • aby naše děti nalezly SVOU cestu ještě jako děti, nečekaly na svou příležitost až do dospělosti
  • maximálně kreativní a tvořivé prostředí, kde nechybí umění, pohybové aktivity a kde dochází k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte
  • vytvářet prostředí, které je založeno na partnerství a spolupráci v rovině žák - rodič - učitel
  • naplňovat myšlenku, že za své učení zodpovídá dítě, nikoliv učitel

 

Inspiratorium

ŠKOLY

ZŠ Mozaika Rychnov nad Kněžnou, o.p.s

Základní škola JEDNA RADOST

Základní škola Letokruh

ZŠ Pulkrabka

 

VIDEA

Ken Robinson: How schools kill creativity (Školy ničí kreativitu); Bring on the learning revolution! (Nastolme revoluci vzdělávní); How to escape education's death valley (Jak uniknout ze vzdělávacího údolí smrti)

Jana Nováčková:Jak se z touhy učit se stane sběratelství známek, "Vedlejší účinky" tradiční základky

Tomáš Škrdlant: Škola demokracie? (17 let starý film ČT)

Tomáš Hajzler: Svoboda ve škole (2012)

Matouš Bičák: Škola snů (Tento dokumentární film natočil jeden ze studentů Přírodní školy a  získal s ním první místo v kategorii Publicistika a dokument v soutěži Svěžíma  očima v roce 2010)

Milan Hejný: Matematika jako zdroj radosti

 

ČLÁNKY

Tomáš Feřtek: Rodiče u zápisu, barbaři před branami  Rodiče na útěku

Jana Nováčková: Co víme o učení z pohledu fungování mozku

Učit není třeba, stačí jen s dětmi být, říká ředitelka MálkováRozhovor s Ivanou Málkovou

Peter Gray: Proč bychom měli přestat oddělovat děti podle věku IProč bychom měli přestat oddělovat děti podle věku IIProč bychom měli přestat oddělovat děti podle věku IIISedm hříchů našeho systému nuceného vzdělávání

 

VZDĚLÁVACÍ WEBY

 O vědomostech takzvaně měkkých, bez nichž je život tvrdý pojednává web druná noha (na níž musíme též stát).

 Škola v době internetu neztrácí na důležitosti, ale některé vzdělávací aktivity probíhají mimo ni, třeba v oblasti tzv. exaktních nauk, o čemž Vás možná přesvědčí

Khanova škola (hurá na matiku, fýzu ...., a třeba i matalýzu!)