Učitelé

Mgr. Aneta Štanclová / 1. - 2. ročník

Aneta pochází z Makova. Nyní je jejím domovem Litomyšl, kam se nedávno přestěhovala. Vystudovala speciální pedagogiku pro učitele na PdF Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu studia pracovala jako osobní asistentka lidí s tělesným postižením. Po dobu jednoho školního roku také vedla keramický kroužek v mateřské škole. Dále má zkušenost s pracovní pozicí asistentky pedagoga na prvním stupni základní školy.

Nejen absolvované studijní praxe v denních stacionářích a speciálních školách, ale především dlouholetá péče o těžce postižené sestry ji naučily trpělivosti a empatii. Přistupuje k lidem velmi citlivě s ohledem na jejich individuální potřeby. Její velkou předností je schopnost naslouchat druhým.

Aneta upřednostňuje inovativní proudy ve vzdělávání, které umožňují dětem získávat poznatky vlastní zkušeností, zkoumáním a řídit tak proces svého učení. Jejím přáním je v dětech zachovat jim zcela přirozenou kreativitu a touhu po poznání skrze zábavné a radostné učení.

Anetiny radosti a zájmy

"Jsem tichou pozorovatelkou lidí, života a dění kolem sebe. Značnou část svého volného času věnuju mladším sestrám, které můj život velmi obohacují a proměňují. Ráda chodím pěšky nebo jezdím na kole, užívám si ticho a klid lesů. Několik let hraju na příčnou flétnu a klavír. Velkou radost a relaxaci jsem objevila v malování především abstraktních obrazů, při jejichž tvorbě je vše dovoleno a vše je správně :) Baví mě číst, většinou hned několik knih najednou. Čas od času básním pro radost."

Co vás baví na práci s dětmi?

"Na práci s dětmi mě baví především děti samotné. Velmi mě učí svou otevřeností, upřímností a schopností setrvávat ve stavu radosti. Znovu bych se chtěla vrátit do dětských let, ke svému tehdejšímu vnímání světa, ke svým snům a touhám, ať už se zdály být jakkoliv bláznivé nebo neuskutečnitelné. Na dětech si velmi cenním toho, že mě dovedou vtáhnout do onoho slavného bytí "tady a teď". Umožňují mi žít přítomným okamžikem, který mi v mém "dospěláckém světě" často uniká."

Na co se jako učitelka těšíte?

"Těším se na naše vzájemné učení se. Na to, že se v přítomnosti dětí stanu i já učněm, tovaryšem. Jsem vděčná za to, že můžu být dětem pomocníkem a  kamarádem na jejich cestě. Věřím, že se nám společně s dětmi a jejich rodinami podaří vytvořit prostor pro sdílenou radost nejen z poznávání a objevování, ale především radost ze vzájemné přítomnosti."

 

Tereza Bedřicha Veselá   / 3. - 5. ročník

 

Tereza pochází z Litomyšle, kam se také po životních cestách, které vedly přes Brno a Hradec Králové , opět vrátila. Studuje Učitelství pro 1. stupeň na Univerzitě Hradec Králové se specializací výtvarná výchova, speciální pedagogika a anglický jazyk.

Po celou dobu studia se věnovala jako dobrovolník práci s dětmi a mládeží s problémovým chováním v Sociálních zařízeních a Nízkoprahových klubech. V rámci studia absolvovala praxe i v praktických školách. Každoročně trávila čas s dětmi na letních táborech. Při těchto zkušenostech si ujasnila priority, které ráda uplatňuje při své práci. Tereza je zvyklá spolupracovat s dětmi na základě vzájemného respektu, dobrosrdečné autority ze strany učitele, individuálního přístupu a naslouchání dětským potřebám. 

Ve vzdělávání často uplatňuje přístupy, které si osvojila během studia speciální pedagogiky. Ráda také používá kreativní a inovativní postupy a zároveň se při tomto plánování a vymýšlení inspiruje dětskými nápady.

Tereziny radosti a zájmy

Největší mou radostí je život samotný a každá maličkost v něm... Zároveň mě baví výtvarné umění, architektura, fotografování, malba, hra na klavír. Krásu chvíle nejradši zachycuji pomocí fotografií na cestách, které podnikám se svým partnerem, rodinou a psem. Zajímám se o jógová cvičení. Ráda se procházím po horách a přírodou. V zimě lyžuji, nebo relaxuji se šálkem zeleného čaje a dobrou knížkou.“

Co vás baví na práci s dětmi?

Na práci s dětmi mě fascinuje jejich pohled na svět a způsob přemýšlení. Snažím se jim být jakýmsi průvodcem a ochráncem na jejich cestě vzděláváním a objevováním života.“

Na co se jako učitelka těšíte?

Těším se na společné chvíle, poznávání a učení se novým věcem. Nemohu se dočkat, až se dětmi nechám vtáhnout do jejich světa a společně budeme vytvářet třídní klima. Zároveň mě bude bavit pečovat o vzdělávání žáků společně s jejich rodinou.“

 

Mgr. Terezie Dvořáková    / Učitelka 2. stupně

Pocházím z Litomyšle. Nyní však již několik let bydlím v nedalekých Morašicích, kde jsme se s rodinou trvale usadili. Vystudovala jsem učitelství na Univerzitě Hradec Králové. Již při studiu jsme s manželem postupně rozšířili rodinu o dvě děti a po mé promoci doplnili pátým členem. Do Školamyšle tudíž přicházím jako úplný nováček plný nadšení a ideálů.

S inovativními přístupy ve vzdělávání jsem se setkala na seminářích didaktiky základů společenských věd na vysoké škole. Zde jsem měla velké štěstí na zapálenou paní doktorku. A protože jsem šla studovat pedagogickou fakultu díky od dětství narůstajícímu přesvědčení, že škola nemůže být nadále místem ubíjejícím dětskou radost a osobnost, tyto semináře definitivně rozhodly o mém dalším smýšlení.

V praxi žiji téměř neustále se svými třemi dětmi. Ty mne krom jiného stále učí, že mnohem víc než plánovat jim zábavu, je dát jim prostor a svůj čas a trpělivost, že jsou schopnější a chytřejší než by člověk hádal a že stojí za to dát i někdy na jejich rady (dcera v šesti letech: „Mami, kdybys mě poslechla a byla už ticho, nemusel se taťka tak urazit a ty teď bejt naštvaná!“) Taky jsem si díky nim uvědomila, že co dítě, to úplně jiný svět. Každého baví něco zcela jiného a nemá smysl srovnávat vývoj dítěte s učebnicovými tabulkami.

Moje radosti a zájmy

Na prvním místě je mou radostí i zájmem rodina a to užší i širší a pak naši přátelé. A dohromady vše, co spolu prožíváme, podnikáme, výletujeme … S partou kamarádek ráda vyrážím za sportováním. Velmi snadno propadnu četbě. Musím si přiznat, že ráda peču. Mám ráda lidi, život a vše, co obnáší.

Co mě baví na práci s dětmi?

Na práci s dětmi mě baví především smysluplnost této práce. Když vidím, jak jsou děti vděčné za to, že se zapojujeme do jejich světa tak, jak si ony přejí. Baví mě, když vidím jejich nadšení pro věci, které je zajímají. Baví mě, když vidím, jak bezprostředně prožívají skutečnost a emoce. Děti mají mnoho úžasných schopností, které my jsme již dávno ztratili a s nimi je můžeme znovu objevovat. Radost, otevřenost, vynalézavost …

Na co se jako učitelka těším?

Těším se na to, že se budu každý pracovní den těšit do práce  V životě se obávám stereotypu a představy, že teď už mám všechno definitivně hotovo. To vím, že mě ve Školamyšli nepotká. Takže se těším vlastně na všechno. Na všechny výzvy v podobě setkávání se s dětmi, jejich rodiči a kolegy. Na společné hledání a nalézání odpovědí na zajímavé otázky.

 

Mgr. Monika Horáková    / Učitelka 2. stupně

Monika pochází z Bílého Koně. Poté žila ve Vysokém Mýtě a Hradci Králové. Pro rodinný život si vybrala chaloupku v Dolním Újezdě. Vystudovala učitelství pro 2. st. na UHK, obor ČJ-On. Po studiu pracovala na ZŠ v Hradci Králové jako učitelka ČJ a M, poté v Poděbradech na ÚJOP jako lektorka češtiny pro cizince, čemuž se věnovala i v průběhu rodičovské dovolené. Má dvě děti, které ji motivují a přitahují k mnohostranným aktivitám. Monice je blízký přístup k dětem, který jim nechává hodně prostoru a svobody, což si vyzkoušela i při působení v „amatérské“ lesní školce.

Moničiny radosti a zájmy

„Mám radost z hezkého letního dne na zahradě, z výletů do přírody a na zajímavá místa v ČR i zahraničí. Se svou rodinou podnikáme autovandry plné překvapení, zkoušek a poznání.  Snažím se rozvíjet sebe a pomáhat dětem v jejich růstu. Společně pečujeme o prostředí, ve kterém žijeme, a snažíme se ho chránit. Těší mě venkovní aktivity, ale užívám si i chvilky nad knihou nebo u deskové hry.“ 

Co vás baví na práci s dětmi?
„Na práci s dětmi mě baví neustálá novost, jinakost, tvořivost, nečekané nápady a pohledy. Děti nás hodně obohacují a dávají nám příležitost k nazírání světa jinou optikou“.

Na co se jako učitelka těšíte?
„Těším se na tvořivý proces a spoluobjevování z jedné lodi.“

 

Mgr. Marta Suchomelová   / Učitelka 2. stupně

Marta pochází z Vysočiny. Nyní žije s manželem a dětmi v Ústí nad Orlicí. Vystudovala matematickou statistiku na Matematicko - fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Doplňující pedagogické studium absolvovala na PdF v Hradci Králové. Čtyři roky se věnovala domácímu vzdělávání. Již na jeho začátku se setkala s Hejného metodou výuky matematiky, která ji nadchla. Prošla kurzy Hejného metody pro učitele jak prvního, tak i druhého stupně. Tuto metodu využívá také při vedení kroužku matematiky.

Martiny radosti a zájmy:
„Hodně času trávím s rodinou. Ráda peču – obzvlášť mě těší pečení vánočního cukroví či narozeninových dortů. Baví mě hlavolamy, sudoku, deskové hry a asi vše, v čem se nějak skrývá (a nebo ani neskrývá) matematika. :-) Dobře mě naladí také pěkná kniha, plavání, hra na klavír nebo koncert vážné hudby.“

Co Vás baví na práci s dětmi?
„Když děti něco zaujme, dokážou se nadchnout a hned tak je to nepustí. Baví mě sledovat, jak přemýšlí, objevují nové a jak se radují ze svých objevů. Důležitý je pro mě individuální přístup k dětem. Když se něco nedaří, zajímá mě proč, jak to udělat, aby tomu dítě porozumělo, jak to říct nebo ukázat jinak, kam až se vrátit… A když jim dáme prostor a čas, mnohdy nás dospělé překvapí tím, co všechno dokážou.“

Na co se jako učitelka těšíte?
„Na společné zkoumání, bádání, hledání těch správných cest. Na dětské „aha“. Na spolupráci s kolegyněmi. Na nové zkušenosti.“

 

Ivona Lašková  / Asistentka pedagoga a vychovatelka ve školním klubu

Ivona do svých 18 let žila ve Svitavách, poté studovala fyzioterapii v nástavbovém studiu v Brandýse nad Labem. To jí přiblížilo k Praze, kde pracovala jako rehabilitační pracovník v nemocnici i v ambulancích lékařů. Pedagogickou dráhu nastoupila v roli vychovatelky na fakultní základní škole na Letné. Zkušenosti má také z oblasti integrace mentálně postižených do pracovního života a volnočasových aktivit, kdy jako osobní asistentka a koordinátorka působila v občanském sdružení Rytmus. S rodinou se Ivona z Prahy vrátila do svého rodného kraje, nyní žije v Janově. Protože jí práce vychovatelky velmi oslovila, rozhodla se získat v tomto oboru kvalifikaci a vystudovala na SPgŠ a VOŠP v Litomyšli, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika se zaměřením na speciální pedagogiku. V létě se jako vedoucí programů účastní táborů pro děti, v posledním období zejména táborů, které organizuje lesní školka v Říčanech u Prahy. Ivona má tři dcery – dvě z nich jsou žačkami Školamyšle.

Ivoniny radosti a zájmy

„Od malička mě provází příroda. Ta nikdy nezklame, vždy přinese odpočinek, naladění. Od toho se odvíjí, že máme doma i dost zvířat: dvě kozy, mini-prase (které stále utíká dírou v plotě, kterou si znovu a znovu vyhrabe), slepice, kočky, psa, zajíce, papouška, potkana…. Přináší to radost a samozřejmě také spoustu dřiny a uvědomění, že některé mé představy o přesunu z velkoměsta na vesnici byly trochu romantické. J Každopádně mi díky tomu přicházejí do života zkušenosti, které mě tak nějak celkově obohacují. Jsem za to ráda.

Přírodu provazuji i s výtvarným uměním, baví mě Land art – tvoření v přírodě a z přírody. Od malička jsem chodila do výtvarky, takže si ráda zatvořím i dnes ať už jsou to užitné věci jako oblečení, doplňky, tašky, hračky nebo objektová tvorba, malování či automatická kresba.“

Co vás baví na práci s dětmi?

„Mojí přirozeností je být pozorovatelem, baví mě vnímat lidi, zajímá mě psychologie. Práce s dětmi je úžasným prostředím se v tomto oboru učit. Učit se z dětské přirozenosti, spontaneity, otevřenosti. Děti jsou bez předsudků, zaběhaných myšlenkových schémat, a to mě velmi inspiruje. Na práci s nimi mě baví, když jim mohu vytvářet zázemí a podmínky k tomu, aby mohly být samy sebou, přirozeně si hrát. Neprosazovat sebe, svoje přístupy, ale vnímat, co ony potřebují a na to navazovat. Práce asistenta pedagoga i ve školním klubu je k tomu ideálním prostorem.“

 

Nikola Tomancová  / Vychovatelka ve školní družině

Pocházím z Červeného Kostelce, kde jsem strávila většinu svého života. Kvůli studiu na Vyšší odborné škole pedagogické jsem se přestěhovala do Litomyšle a už zde zůstala. Nyní studuji posledním rokem Cyrilometodějskou teologickou fakultu v Olomouci (obor - Sociální pedagogika). Během pedagogických studií jsem měla možnost pracovat v institucích od speciálních mateřských škol, stacionářů až po domovy důchodců. Nejvíce zkušeností mi však dalo dobrovolnictví v hospici a v projektu Prima odpoledne (smysluplné trávení volného času s dětmi ze sociálně potřebných rodin). Pedagogické zkušenosti aplikuji zejména na svých malých sourozencích, kteří jsou mojí inspirací a radostí zároveň. Právě kvůli sourozencům jsem se začala více zajímat o alternativní přístupy ve výchově a vzdělání. Prošla jsem mnoha semináři a kurzy, abych byla i v dospělém věku brána jako chápající sourozenec, který je vyslechne a pomůže najít tu společnou cestu, která nám bude vyhovovat.

Moje zájmy

Mojí největší vášní je hudba, která je nedílnou součástí mého života. Každým dnem mne provází písničky od skupiny Roxette, které mi nabudí dojem krásného dne. Ráda chodím po horách, procházím se v přírodě, a další vzpruhou, která mne zaručeně probere je fitbox. Další mojí zálibou je fotografování převážně dětí (sourozenců), tvoření, cestování a pečení.  Jsem komunikativní člověk, který nemá rád samotu a je rád v centru dění. Proto se nejlépe cítím, když mám kolem sebe přátele, pobíhající zvířata nebo jsem obklopena rodinou.

Co mě baví na práci s dětmi

Na dětech mne baví ta jejich bezprostřednost, naivita a naprostá upřímnost. Každý den je s nimi opravdu jiný, nevšední, se spoustou zážitků a neopakovatelných momentů. Vždy, když jsem s dětmi a hraji si s nimi, cítím se jako jejich vrstevník. Při vymýšlení různých aktivit se nejdříve zamyslím nad tím, zda by daná aktivita bavila mne, a pak to zkouším na mých malých sourozencích, kteří jsou mými největšími kritiky.

Na co se s dětmi těším

Těším se, že si ten společný čas maximálně užijeme a vytvoříme si takové prostředí, které bude příjemné a přínosné pro každého. Jsem zvědavá, čím mne děti překvapí, naučí, a jak to společně všechno zvládneme. A já věřím, že určitě. J

 

Mgr. Zuzana Maršálková    / Angličtina 3. - 6. ročník

 

Zuzana žije se svou rodinou v Litomyšli. Je učitelkou angličtiny už 17 let a její práce je pro ní stálou výzvou k profesnímu i osobnímu rozvoji.  

Vystudovala obor anglický jazyk pro základní a jazykové školy na Pedagogické fakultě Masarykovy University v Brně. Bylo to právě studium metodiky angličtiny, které jí otevřelo cestu v hledání takových forem výuky, které jsou pro děti smysluplné, zábavné a vedou je k aktivnímu používání jazyka. Po studiu sbírala zkušenosti na mnoha metodických kurzech a seminářích v Čechách i Velké Británii. Je školitelkou Evropského jazykového portfolia, propagátorkou komunikativních forem výuky jazyka, které jsou obsahově sjednocovány s ostatními vzdělávacími tématy či předměty, metody CLIL. Ve výuce uplatňuje metody aktivního vyučování, podporuje individuální rozvoj svých žáků a nechává se jím při plánování hodin inspirovat.

Radost i zájmy :

Radostná jsem, jsou-li kolem mě šťastní a spokojení lidé. Mám rada Viktoriánskou Anglii, životopisné filmy, knížky od Charlese Dickense a Barbary Erskinové. Ráda si zabrnkám na kytaru a zazpívám, poslouchám písničky od Yes, U2 nebo Coldplay. Ráda přemísťuji nábytek v našem bytě, listuji časopisem Domov a sním o malém domečku s bylinkovou zahrádkou na kraji lesa.“

Co mě baví na práci s dětmi?

Baví mě jejich nadšení, otevřenost a upřímnost. Moc mě baví ty okamžiky, kdy objeví něco nového, najdou smysl objeveného a mají z toho velkou radost. Baví mě přemýšlet o jejich názorech, nápadech, pohledech na svět a hledat v nich odpovědi na otázky, které si při své práci s nimi často kladu.“

Na co se jako učitelka těšíte?

Těším se na to, čím mě děti příjemně překvapí, čím mě inspirují a nenechají v klidu a pak stejně jako ony se vždycky těším na prázdniny.“

 
 

Mgr. Daniel Janata   / Zástupce ředitele pro pracoviště v Litomyšli

Daniel pochází z Brandýsa nad Labem. Už více než 10 let je jeho domovem Litomyšl. Vystudoval učitelství pro I. stupeň základní školy na PdF Univerzity Karlovy a od roku 1987 pracuje ve školství. Zkušenosti s řízením školy získával od roku 1992, jako ředitel První jazykové základní školy v Praze 4 a následně od roku 2004 na „červené“ základní škole v Litomyšli. Od roku 2011 pracuje jako lektor, konzultant, koordinátor a manažer projektů v oblasti digitálních technologií a jejich využívání ve vzdělávání.

Do Školamyšle vstoupil na počátku jako rodič. Od roku 2015 je součástí pracovního týmu školy, má na starosti vedení litomyšlského pracoviště ZŠ Mozaika. Program Začít spolu je mu blízký, má s jeho realizací ve škole zkušenosti z doby působení v Praze, účastnil se mnoha vzdělávacích akcí zaměřených na realizaci programu Začít spolu. Daniel je spolupracovníkem společností Step By Step ČR, o.p.s., která je garantem programu Začít spolu v České republice, jako člen její správní rady.

Daniel je duší inovátor a to i v pedagogice. Má rád vzdělávání, které dětem umožňuje být svého učení se strůjcem, učit se vlastní zkušeností. Jeho cílem je zasadit se o bezpečné vzdělávací prostředí zajišťující zdravý osobností růst každého dítěte Školamyšle.

Danovi radosti a zájmy

Mám rád hudbu a rád hraji na kytaru. Skládám si písničky tak trochu do šuplíku a těším se, že jednou … :-). Mám rád pohyb. Z pohybu je pro mne významný běh, který mě vrací zpět, čistí myšlenky a nabuzuje energií. Nejraději běhám, když napadne čerstvý sníh, nikde žádná stopa, je čisto … Rád vymýšlím různé vzdělávací situace a aplikace, které jsou, věřím, pro děti zajímavé. Velkou seberealizaci prožívám v tomto směru v projektu Internet Generation, v němž realizuji dílny pro děti i pedagogy. Mým koníčkem a zálibou je mi vedle kytary, běhu a dalšího má práce. Jsem rád, že to tak mám.“  

Na co se ve Školamyšli těšíte?

Těším se na výzvy a nápady, které přinášejí děti i rodiče. Zejména takové, na které není možné se předem připravit. Vím, že se třeba i něco nepovede a zároveň vím, že to společně zvládneme. Školamyšl je školou pro děti, rodiče a pedagogy. Každý se učí, učíme se navzájem a díky tomu rosteme. I já se těším na svůj růst! Školamyšl je pro mě ta pravá škola!“

 

Mgr. Helena Mazáková    / V současnosti na rodičovské dovolené 

Helena pochází z Červeného Kostelce, nyní bydlištěm v Opatovci u Svitav. Vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF Univerzity Hradec Králové, specializace tělesná výchova a dramatická výchova s alternativními pedagogickými přístupy. Po studiu vycestovala do zahraničí (Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Austrálie, USA), kde mimo jiné navštěvovala alternativní i běžné školy.  Vzhledem ke svému oborovému zaměření a zkušenostem, má blízko k inovativním trendům ve vzdělávání a alternativnímu školství, zejména k waldorfské pedagogice, které se doposud aktivně věnuje. S dětmi pracovala ve Waldorfské základní a mateřské škole v Olomouci. Další zkušenosti z práce s dětmi má z pedagogických praxí realizovaných během studia na "klasických" základních školách. Helena je zvyklá učit formou prožitkového vzdělávání, je zastánkyní slovního hodnocení a individuálního přístupu k dítěti založeného na vzájemném respektu. Ve vzdělávání využívá často umění (převážně hudební a dramatickou výchovu) a dovede vést vyučování v anglickém jazyce.

Heleniny radosti a zájmy

Hra na kytaru, flétnu a klavír; zpěv; snowboard, lyže, jízda na koni, horské přechody, umění.

Co Vás baví na práci s dětmi?

"Děti jsou pro mne úžasným zdrojem inspirace, jsou plni nekončící fantazie a spontánnosti a hlavně většinu času tráví v srdci, což je podle mého názoru místo skutečné radosti. (Oproti dospělým, kteří většinu času propřemýšlí). A pokud se člověk do této radosti "nechá vtáhnout", může zažít neuvěřitelné věci... a to mne baví :)"

Na co se jako učitelka těšíte?

"Těším se na to, jak v naší třídě budeme společně bádat, zpívat, tančit, vymýšlet... prostě tvořit SPOLECNĚ naše vyučování, třídní klima a vše, co k tomu ve vzdělávacím programu Začít spolu patří."