Stravování

Obědy

Obědy jsou zajištěny ve školní jídelně I. ZŠ Litomyšl, pro kterou vaří společnost Scolarest. Dále je  možné se naobědvat v jídelně Oázy zdraví.

 

Aktuální jídelní lístky

Scolarest, I.ZŠ Litomyšl

Oáza zdraví